top of page

14-Day Healthy Living Challenge

  • 14ngày
  • 36bước
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

This challenge is for everyone because no matter what your diet or exercise regimen is like currently, you can always make it better. These 14 workouts will get your blood flowing, boost your energy, and improve your mood and health. You can perform these exercises anywhere, no equipment is required.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page