top of page
Book Now

CÁC PHẦN RIÊNG TƯ

 • PRIVATE One on One

  345US$
  Mỗi 1 tháng
  Come get your One on One
  Hiệu lực trong 3 tháng+ 1 ngày dùng thử miễn phí
 • Giá trị tốt nhất

  PRIVATE One On One

  440US$
  Mỗi 1 tháng
  Hiệu lực trong 3 tháng+ 1 ngày dùng thử miễn phí
 • PRIVATE One on One

  520US$
  Mỗi 1 tháng
  Hiệu lực trong 3 tháng+ 1 ngày dùng thử miễn phí
 • PRIVATE One one One

  650US$
  Mỗi 1 tháng
  Hiệu lực trong 3 tháng+ 1 ngày dùng thử miễn phí

TỰ DO

Thẻ hàng ngày

Nhận SESION  MIỄN PHÍ

Một buổi tập luyện riêng có đáng không ??

 

Đối với nhiều người, đào tạo cá nhân có thể là một cách tuyệt vời để phục hồi thể lực của bạn, xây dựng kiến thức tập thể dục và đạt được mục tiêu nhanh hơn.

Check 
Ra K của chúng tôi
tôidS
Tư cách thành viên

Chúng tôi có tư cách thành viên không giới hạn dành cho Trẻ em 

bottom of page