top of page

Bạn có những cái nhỏ cần phải di chuyển? Bạn đang muốn con mình đi ra ngoài nhiều hơn và bắt đầu phát triển lối sống lành mạnh đó? Hay bạn có một vận động viên đầy triển vọng, tài năng mà bạn muốn nuôi dưỡng và theo đuổi? Cho dù đó là gì, Chúng tôi luôn ở đây để chăm sóc con bạn, đảm bảo chúng đạt đến bất kỳ cấp độ nào chúng cần đồng thời dạy những mẹo quan trọng về sức khỏe, thể chất và sức khỏe. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá cả.

Hai lần một tuần

SKU: 364215375135191
20,00$Giá
Chưa bao gồm Thuế
    • Twice a week
    • Eight sessions a month
bottom of page